B

BAKUGAN CHALLENGE

PRAVIDLA TURNAJŮ

Zde najdete zjednodušená pravidla, která byla vytvořena pouze pro účely Bakugan Challenge Tour 2020 (dále jen „BCHT)“. Tato pravidla jsou jediná oficiální pravidla, kterými se budou řídit všichni účastníci BCHT a podle kterých se bude hrát na jednotlivých turnajích v průběhu celého roku 2020. Všechny změny vyhrazeny.

Každý hráč může se může zúčastnit maximálně deseti soubojů v rámci jednoho turnaje, pokud nebude určeno na jednotlivých turnajích jinak.

Začátek hry – příprava arény
Jednu hru Bakugan v rámci Bakugan Challenge Tour hrají 2 hráči proti sobě, pod dozorem rozhodčího z Bakugan týmu. Hra se hraje ve speciální Bakugan areně, která má tvar šestiúhelníku a bude na místě turnaje připravena ke hře. Ke hře každý hráč potřebuje tři bojovníky (hračky) Bakugan, kartičky jejich postav a k nim šest odpovídajících BakuCores. Ikony na BakuCores musí odpovídat ikonám BakuCore na kartičkách postav herních Bakuganů. Pro účely BCHT si každý hráč 3 herní Bakugany vylosuje před samotným zahájením hry. Tento způsob rozdělení Bakuganů mezi 2 hráče zajistí, že bojovníci nebudou nijak zmanipulováni a hra tak bude mít stejné podmínky pro oba hráče.

Hra
Každý hráč před sebe položí své tři karty postavy lícem dolů a na kartu postavy položí příslušného zavřeného Bakugana. Hráči si střihnou (kámen, nůžky, papír, teď), kdo začne jako první pokládat BakuCores na hrací plochu. Hráč, který hru začíná, a po něm i protihráč, střídavě položí každý jedno BakuCore do středu hrací plochy, dokud každý nevyloží všech svých šest BakuCores. První BakuCore může být umístěno kamkoliv na hrací ploše Bakugan Areny. Každé BakuCore musí být umístěno tak, aby se alespoň jednou stranou zcela dotýkalo jiného BakuCore.

Hra začíná – hráči vhodí současně svého Bakugana do arény. Mohou nastat 3 různé scénáře:

1. Neotevřel se ani jeden ze dvou soutěžních Bakuganů, takže oba hráči mohou házet znovu.

2.
Otevřel se jen jeden ze dvou Bakuganů a tím pádem vyhrál hráč, kterému se Bakugan otevřel. Hráč položí svého rozevřeného Bakugana na příslušnou kartu postavy. Protihráč, kterému se Bakugan neotevřel, položí svého neotevřeného Bakugana na příslušnou kartu postavy.

3.
Otevřeli se oba Bakugani, hráči a rozhodčí zkontrolují hodnosti Bakuganů a vyhrává ten s vyšším skóre. Ke skóre Bakugana se přičítá také skóre z BakuCore, které získá přichycením BakuCores na svého bojovníka.

Konec hry
Vítězí hráč, který získal v souboji více bodů. Otočí se karty postav otevřených Bakuganů, kde je hodnota Bakugana zapsána, k ní se přičtou body, které získal Bakugan na polapeném BakuCore. Výsledné číslo je finální skóre hráče. Skóre na turnaji bude kontrolováno rozhodčím, který výsledné skóre ze souboje zapíše do karty hráče, kterou každý hráč získá při příchodu na turnaj. Před odchodem z turnaje je zodpovědností každého hráče nahlásit své skóre (ukáže svou kartu hráče) u registračního stolku, kde bude skóre zapsáno do tabulky hráčů.

NAPIŠ NÁM

Dárek pro každého účastníka turnaje

a mnoho dalších hodnotných výher!