I

APLIKACE

BAKUGAN AR

Zásady ochrany soukromí aplikace BAKUGAN AR

Společnost: Affair advertising, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Armády 2793/26, 155 00, Praha 5, Stodůlky
IČ: 26468689, do OR zapsána 1. srpna 2001 Městským soudem, C 84248

Směrnice pro práci s osobními údaji v rámci aplikace BAKUGAN AR

Úvodní ustanovení
Tato organizační směrnice, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679/EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), upravuje způsoby nakládání s osobními údaji při jejich zpracování a používání v případech, kdy správcem osobních údajů je společnost Affair advertising, spol. s r.o. (dále jen "společnost").

Působnost směrnice
Tato směrnice je závazná pro aplikaci BAKUGAN AR, kterou společnost vyvinula. Využívání této aplikace je dobrovolné, společnost nevyžaduje žádné osobní údaje od uživatelů. Součástí aplikace je využívání fotoaparátu a možnost přímého propojení s aplikací. Společnost pořízené fotografie neuchovává, nezprostředkovává dalším osobám či firmám a nevyužívá propojení mimo danou oblast aplikace, pro kterou jsou fotografie potřebné.

Zpracování osobních údajů
1) Aplikace BAKUGAN AR nezpracovává osobní údaje uživatelů.
2) Shromažďování osobních údajů v rámci aplikace neprobíhá.
3) Za ochranu dat a osobních údajů odpovídá společnost, která ověřuje, zda s osobními údaji je nakládáno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a této směrnice.
4) Společnost neshromažďuje ani nenarušuje kontakty v telefonu nebo tabletu uživatele, ani je žádným způsobem nevyužívá.

Závěrečné ustanovení
1) Tato směrnice je nedílnou součástí komplexní soustavy vnitřních předpisů společnosti Affair advertising, spol. s.r.o.
2) Tato směrnice byla schválena dne 21.5.2019 a nabývá účinnosti dnem 26.5.2019.

Affair advertising, spol. s.r.o.
Klára Blažková
jednatel společnosti

NAPIŠ NÁM

Dárek pro každého účastníka turnaje

a mnoho dalších hodnotných výher!